Job Header

Back to list

Lider Zmiany (Magazyn)

bw_wordkay_placeRzeszow - Poland

bw_wordkay_timeFeb 08, 2019

bw_wordkay_optionFull time

bw_wordkay_idR2019-0385


Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 Nadzó i kierowanie podległm zespołm,

 Organizacjępracy na zmianie,

 Udziałw planowaniu i organizacji czasu pracy zespoł,

 Współracęz Liderami obszaru Produkcji, Inspektorami Jakośi i administracjąlogistyki.

 Kontrolęi nadzór nad stanami magazynowymi,

 Systemowe aktualizowanie stanó komponentó (inwentaryzacja ciął),

 Rozłdunki i załdunki samochodó za pomocąodpowiedniego sprzęu,

 Transport i magazynowanie komponentó na regałch wysokiego skłdowania,

 Komisjonowanie komponentów oraz zaopatrywanie produkcji w oparciu o system KAN-BAN,

 Magazynowanie gotowych wyrobó,

 Przygotowywanie i realizacjęwysyłk do klienta,

 Utrzymywanie standardów poprzez przestrzeganie procedur i instrukcji oraz przepisów BHP,

 Czynny udziałw rozwiąywaniu zaistniałch problemó,

 Bieżąe raportowanie do Lidera Magazynu,

 Dbałśćo powierzony sprzę i urzązenia,

 Utrzymywanie obszaru magazynu w jak najwyżzej czystośi i porząku.

Wymagane kwalifikacje:

 Uprawnienia do prowadzenia wókó widłwych, wydane przez Urzą Dozoru Technicznego,

 Dośiadczenie w zarzązaniu pracąpodległgo zespoł,

 Umiejęnośćpracy w oparciu o procedury, instrukcje pracy, instrukcje BHP oraz politykęjakośi,

 Dośiadczenie w obsłdze i użtkowaniu wózków widłwych czołwych oraz wysokiego skłdowania, mile widziana obsłga wózka systemowego,

 Praktyczna znajomośćobsłgi pakietu MS Office, w szczególnośi programu MS Excel,

 Znajomośćprogramu SAP,

 Kreatywność pomysłwość, zaangażwanie w powierzone zadania,

 Nastawienie na realizacjępowierzonych obowiąkó.

 Znajomośćjęyka angielskiego na poziomie umożiwiająym swobodnąkomunikację.

Global Terms of Use and Privacy Statement


Carefully read the BorgWarner Privacy Policy before using this website. Your  ability to access and use this website and apply for a job at BorgWarner are conditioned on your acceptance and compliance with these terms.

Please access the linked document by clicking here, select the geographical area where you are applying for employment, and review. Before submitting your application you will be asked to confirm your agreement with the terms.

Headline

Close