Job Header

Back to list

Analityk Finansowy (Financial Analyst) Morse Systems

bw_wordkay_placeRzeszow - Poland

bw_wordkay_timeFeb 10, 2020

bw_wordkay_optionFull time

bw_wordkay_idR2020-0191


Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
• Wsparcie w raportowaniu wewnątrz grupowym w zakresie wyników aktualnych za dany okres finansowy, prognoz na kolejne okresy oraz budżetowania,
• Wparcie przy rozwijaniu narzędzi oraz metod analizy kosztów, przygotowania prognoz oraz budżetów,
• Współudział w analizie wyników finansowych – wykonanych i prognozowanych,
• Terminowe przygotowywanie niezbędnych raportów i zestawień, raportowanie danych,
• Realizację zadań związanych z raportowaniem wyników bieżących (m. in. analizy sprzedaży; miesięczne analizy odchyleń na cenach zakupowych; analizy odchyleń między wynikami bieżącymi, a prognozowanymi, itp.).
• Wsparcie w finansowym zamykaniu miesiąca (przygotowywanie niezbędnych danych – np. kalkulacje rezerw, zestawienia rentowności sprzedaży, zestawienia kosztowe, itp.)
• Współpracę z różnymi działami w zakresie wynikającym z wykonywanych zadań – wsparcie w terminowym analizowaniu, kontrolowaniu, planowaniu i budżetowaniu finansowym, analizy wspierające kontrolę i redukcję kosztów, inne analizy finansowe lub związane z efektywnością, itp.
• Współudział w sporządzaniu raportów korporacyjnych: analiza zdarzeń, raportowanie segmentowe, inne wymagane przez Grupę. Wymagane kwalifikacje: • Wykształcenie wyższe w zakresie finansów lub księgowości (certyfikaty księgowe lub finansowe będą dodatkowym atutem) • Ogólna znajomość przepisów US GAAP, zasad księgowości, wiedza o finansach i zarządzaniu przedsiębiorstwem produkcyjnym (znajomość oceny projektów inwestycyjnych będzie dodatkowym atutem), • Umiejętność posługiwania się aplikacjami MS Office (w szczególności MS Excel, MS Outlook, MS PowerPoint) oraz SAP R/3 ,(znajomość aplikacji HFM będzie dodatkowym atutem), • Rozwinięte zdolności interpersonalne (komunikacja, współpraca w zespole, proaktywna postawa), • Orientacja na cele, samoorganizacja, efektywność w działaniu, umiejętność rozwiązywania problemów, zdolności decyzyjne i analityczne, umiejętność pracy pod presją czasu, • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie (znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem)

Global Terms of Use and Privacy Statement


Carefully read the BorgWarner Privacy Policy before using this website. Your  ability to access and use this website and apply for a job at BorgWarner are conditioned on your acceptance and compliance with these terms.

Please access the linked document by clicking here, select the geographical area where you are applying for employment, and review. Before submitting your application you will be asked to confirm your agreement with the terms.

close