Job Header

Back to list

Inżynier Procesu (Manufacturing Engineer) Morse Systems

bw_wordkay_placeRzeszow - Poland

bw_wordkay_timeFeb 10, 2020

bw_wordkay_optionFull time

bw_wordkay_idR2020-0195


Obowiązki i odpowiedzialność

·         Szczególny nacisk  na rzecz optymalizacji procesów.

·         Wdrażanie nowych zaawansowanych technologii produkcji

·         Zapewnienie nowych zasobów produkcyjnych

·         Planowanie i dokumentowanie procesów, zgodnie ze standardami (np. APQP oraz TS 16949)

·         Kontrola planów produkcyjnych.

·         Analizy zdolności produkcyjnych

·         Ciągłe wdrażanie działań doskonalących

·         Uczestnictwo w wielofunkcyjnych zespołach (rozwiązywanie problemów, TPM, SMED, redukcja złom ...)

·         Benchmarking z innymi zakładami BorgWarner i nie tylko

·         Współpraca z innymi działami (jakość, logistyka, produkcja i inne) w ramach opracowywania dokumentacji i doskonalenia procesów

·         Szkolenie pracowników w zakresie swoich kompetencji.

·         Dostarczanie analiz, wskazówek oraz wsparcia dla działań doskonalących procesy produkcyjne, włączając efektywne wykorzystanie narządzi/technik rozwiązywania problemu oraz analizy statystycznej.

·         Wsparcie dla Klientów we wdrażaniu nowego wyrobu, poprzez wykorzystanie APQP.

·         Optymalizacja zdolności procesu dla charakterystyk specjalnych poprzez efektywne zastosowanie technik statystycznych oraz szkolenia produkcyjne.

·         Wykorzystanie umiejętności analitycznych do określenia przyczyny wady i zaproponowania działań korygujących.

·         Określenie i wdrożenie wymagań ergonomii dla projektowanych stanowisk pracy.

·         Uczestnictwo w projektach poprawy ergonomicznych warunków pracy.

·         Zastępowanie przełożonego w czasie nieobecności w zakresie uzgodnionym z kierownictwem

·         Bieżące informowanie przełożonego o problemach i przerwach w produkcji

·         Identyfikacja i zgłaszanie możliwości poprawy w procesach, ergonomii pracy i jakości.

·         Dbałość o wzorową czystość i organizację na podległych stanowiskach pracy.

·         Realizacja audytów kaskadowych, 5S i innych wymaganych przez procedury lub zleconych przez przełożonych.

·         Organizowanie, harmonogramowanie i nadzorowanie czasu pracy podległego personelu

·         Dbanie o miłą i przyjazną atmosferę w pracy z zachowaniem regulaminów, przepisów prawa pracy i innych regulacji prawnych i korporacyjnych

Global Terms of Use and Privacy Statement


Carefully read the BorgWarner Privacy Policy before using this website. Your  ability to access and use this website and apply for a job at BorgWarner are conditioned on your acceptance and compliance with these terms.

Please access the linked document by clicking here, select the geographical area where you are applying for employment, and review. Before submitting your application you will be asked to confirm your agreement with the terms.

close