Job Header

Back to list

Gruppchef Produktion, Rotating Electric / Production supervisor, Rotating Electric

bw_wordkay_placeLandskrona - Sweden

bw_wordkay_timeJun 25, 2020

bw_wordkay_optionFull time

bw_wordkay_idR2020-0761


Gruppchef Produktion, Rotating Electric / Production supervisor, Rotating Electric

Tjänsten finns i Landskrona och rapporterar till Product Line Manager, Rotating Electric.

 • Huvuduppgifter

 • Säkerställa kontinuerlig förbättring av produktionseffektivitet, kvalitet och kostnad.
 • Kunna koordinera med andra chefer gällande planering och implementering av kvalitet, HR och tillverkningsprogram.
 • Övervaka kapaciteten och fastställa produktionsschema för att uppfylla målen i befintliga och kommande kundavrop.
 • Fastställa scheman och säkerställa effektiv användning av arbetskraft, material och utrustning.
 • Leda och utbilda ett team av medarbetare inom processen
 • Delta i skapandet av nya policyer och säkerställa att utbildningsplaner finns som utvecklar avdelningens medarbetare.
 • Resurs för kundinterface och problemlösningsarbete (8D), inklusive Q-råd / -uppgifter.
 • Resurs vid arbete med FMEA och styrplaner
 • Ansvara för övervakning och rapportering av KPI:er

Ansvar

 • Ansvar

 • Leda produktionsteamet
 • Stoppa produktionen vid risk för säkerhet och kvalitetsstörningar och sammankalla kvalitetsråd samt rätt att beordra start av produktion efter stopp av kvalitetsmässiga grunder
 • Attestera i tidredovisningssystemet, bevilja ledighet och påkalla övertidsarbete
 • Förhandla i frågor som rör personalen inom processen och omdisponera personal
 • Attestera och godkänna ekonomiska kostnader enligt gällande godkännande gränser

Kunskap och erfarenhet

 • Högskoleexamen eller motsvarande erfarenhet inom ett tekniskt område
 • Minst 8 års erfarenhet inom produktion eller liknande
 • Tidigare ledarskapserfarenhet är meriterande
 • Minst 5 års erfarenhet av produktutveckling
 • Kunskap om statistiska metoder för dataanalys
 • Hantering av schemaläggning och prioritering av resurser
 • Förmåga att analysera data
 • Stark kommunikationsförmåga– muntligt och skriftligt
 • Omfattande och specifik produktkunskap

Global Terms of Use and Privacy Statement


Carefully read the BorgWarner Privacy Policy before using this website. Your  ability to access and use this website and apply for a job at BorgWarner are conditioned on your acceptance and compliance with these terms.

Please access the linked document by clicking here, select the geographical area where you are applying for employment, and review. Before submitting your application you will be asked to confirm your agreement with the terms.

close