Job Header

Back to list

Customs Specialist

Blonie - Poland

Jan 03, 2023

Full time

R2022-9534


 • Wykonywanie zadań związanych ze wszystkimi sprawami celnymi.
 • Stała współpraca z działem Zgodności Handlowej w zakresie stosowania przepisów celnych i audytów.
 • Koordynacja odprawy celnej.
 • Kontakt i współpraca z agencjami i urzędami celnymi, partnerami zagranicznymi.
 • Współpraca z administracją celną i podatkową.
 • Pisanie wniosków i wyjaśnianie we współpracy z działem zgodności handlu.
 • Koordynacja taryf importowych i eksportowych między fabryką a zewnętrznym dostawcą.
 • Weryfikacja dokumentów wysyłki i odprawy celnej.
 • Określenie preferencyjnego pochodzenia wytwarzanych produktów, nadzór nad procesem wydawania świadectw pochodzenia.
 • Nadzór nad obiegiem dokumentacji celnej, wdrażanie nowych oraz nadzór nad bieżącymi procedurami celnymi dotyczącymi zakładu.
 • Wprowadzanie danych do systemu komputerowego, prowadzenie baz danych przesyłek.
 • Przygotowywanie raportów i analiz dotyczących obszaru celnego.
 • Optymalizacja kosztów w obszarze procesów celnych.
 • Codzienna obsługa przesyłek importowych / eksportowych.

Global Terms of Use and Privacy Statement


Carefully read the BorgWarner Privacy Policy before using this website. Your  ability to access and use this website and apply for a job at BorgWarner are conditioned on your acceptance and compliance with these terms.

Please access the linked document by clicking here, select the geographical area where you are applying for employment, and review. Before submitting your application you will be asked to confirm your agreement with the terms.

Career Scam Disclaimer:  BorgWarner makes no representations or guarantees regarding employment opportunities listed on any third-party website.  To protect against career scams, job applicants should take the necessary precautions when interviewing for and accepting employment positions allegedly offered by BorgWarner.  Applicants should never provide their national ID numbers, birth dates, credit card numbers, bank account information or other private information when communicating with prospective employers or responding to employment opportunities online.  Job applicants are invited to contact BorgWarner through BorgWarner’s website to verify the authenticity of any employment opportunities.

Overlay Title

close