Job Header

Back to list

Buyer (Morse Systems)

bw_wordkay_placeRzeszow - Poland

bw_wordkay_timeFeb 20, 2020

bw_wordkay_optionFull time

bw_wordkay_idR2019-2823


Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

• Nawiązanie i utrzymanie długoterminowych relacji z dostawcami materiałów produkcyjnych i nieprodukcyjnych, zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym

• Analiza i monitorowanie realizacji budżetu w zakresie administrowanych grup materiałowych

• Administracja bazą dostawców

• Poszukiwanie alternatywnych dostawców i źródeł dostaw

• Kwalifikacje dostawców

• Prowadzenie procesu ofertowania

• Zbieranie i analizowanie ofert

• Negocjacje warunków handlowych oraz warunków współpracy z Dostawcą krótko i długoterminowych

• Negocjowanie umów z dostawcami i ich finalizacja

• Prowadzenie i uaktualnianie bazy zakupowej w SAP oraz innych systemach informatycznych,

  • Sporządzanie zamówień zakupu

Global Terms of Use and Privacy Statement


Carefully read the BorgWarner Privacy Policy before using this website. Your  ability to access and use this website and apply for a job at BorgWarner are conditioned on your acceptance and compliance with these terms.

Please access the linked document by clicking here, select the geographical area where you are applying for employment, and review. Before submitting your application you will be asked to confirm your agreement with the terms.

close