Job Header

Back to list

Laboratory Supervisor (Morse Systems)

bw_wordkay_placeRzeszow - Poland

bw_wordkay_timeFeb 17, 2020

bw_wordkay_optionFull time

bw_wordkay_idR2019-2953


Obowiązki i odpowiedzialności:

 • Koordynowanie prac podległego Zespołu
 • Organizowanie i nadzór nad terminową realizacją zleconych badań i pomiarów
 • Tworzenie i nadzór nad dokumentacją Systemu Zarządzania Jakością
 • Zapewnienie i rozwój dostępności technik i środków pomiarowych dostosowanych do bieżących potrzeb
 • Zatwierdzanie nowych metod pomiarowych
 • Współudział w tworzeniu wymagań jakościowych dla nowych procesów/produktów
 • Zarządzanie specyficznymi wymaganiami Klienta, komunikacja z innymi działami dotycząca wymagań i sugestii Klienta
 • Raportowanie wyników analiz oraz planów działań
 • Zarządzanie audytami wewnętrznymi oraz wsparcie audytów Klienta
 • Ocena wyrobu gotowego dotycząca jego zgodności z wymaganiami Klienta oraz BorgWarner
 • Podejmowanie decyzji odnośnie dopuszczenia/odrzucenia wyrobu gotowego do wysyłki - w tym zatrzymanie produkcji/wysyłek
 • Wsparcie realizacji zmian produktu i procesu produkcyjnego
 • Komunikacja oraz współpraca z innymi działami celem zapewnienia spełnienia wymagań Klienta oraz wymagań BorgWarner
 • Wsparcie przy tworzeniu FMEA i Planów Kontroli
 • Monitoring i odpowiedzialność za rozwój pracowników działu
 • Ocena planowanych zmian w wyrobie i procesem pod katem bezpieczeństwa wyrobu finalnego
 • Zbieranie danych z rynku celem monitorowania jakości wyrobów pod kątem niezawodności oraz bezpieczeństwa
 • Zarządzanie i akceptacja wskaźników i kosztów gwarancyjnych
 • Ocena, monitorowanie i podnoszenie satysfakcji Klienta
 • Analiza ryzyka związanego z procesami własnymi oraz produktem finalnym

Wymagania:

 • Minimum 5 letnie doświadczenie na stanowisku w dziale jakości w branży motoryzacyjnej
 • Min. roczne doświadczenie na stanowisku kierowniczym lub udokumentowane doświadczenie kierowania zasobami ludzkimi na innych stanowiskach pracy
 • Umiejętność kierowania zespołem i delegowania zadań
 • Doskonała znajomość rysunku technicznego i technik pomiarowych
 • Samodzielność, duże zaangażowanie, zorientowanie na rezultaty i wyniki biznesowe
 • Analityczne rozwiązywanie problemów
 • Doskonała komunikacja bezpośrednia i pośrednia
 • Doświadczenie w raportowaniu z wykorzystaniem pakietu Office
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego, znajomość drugiego obcego języka, jako dodatkowy atut
 • Znajomość narzędzi: 8D, Plan Kontroli, FMEA, FTA, QRQC, PPAP i pochodnych
 • Znajomość norm ISO 9001, IATF 16949 oraz VDA
 • Znajomość wymagań Klientów OEM
 • Gotowość do podroży służbowych

Global Terms of Use and Privacy Statement


Carefully read the BorgWarner Privacy Policy before using this website. Your  ability to access and use this website and apply for a job at BorgWarner are conditioned on your acceptance and compliance with these terms.

Please access the linked document by clicking here, select the geographical area where you are applying for employment, and review. Before submitting your application you will be asked to confirm your agreement with the terms.

close