Job Header

Back to list

Metrolog CMM

bw_wordkay_placeRzeszow - Poland

bw_wordkay_timeSep 06, 2019

bw_wordkay_optionFull time

bw_wordkay_idR2019-2253


Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

·         Ustalanie strategii pomiarowych oraz zatwierdzanie programów pomiarowych (CMM, przyrządy: optyczny, okrągłości, konturu & chropowatości),

·         Tworzenie programów i wykonywanie pomiarów na urządzeniach i narzędziach pomiarowych,

·         Tworzenie programów na współrzędnościowych maszynach pomiarowych CMM (Mitutoyo),

·         Wyznaczanie metod pomiarowych,

·         Koordynowanie procesu wzorcowania urządzeń i narzędzi pomiarowych,

·         Dbanie o sprawności przyrządów pomiarowych, jego nadzorowanie oraz kalibracja,

·         Tworzenie procedur zapewniających poprawność wykonywanych badań,

·         Wykonywanie rzetelnych badań opisanych w planach kontroli i dodatkowo zleconych,

·         Ocenę wyrobu dotycząca jego zgodności z wymaganiami Klienta oraz BorgWarner Poland,

·         Wykorzystanie umiejętności analitycznych do określenia przyczyny powstania wady,

·         Zwalnianie komponentów dostarczonych przez dostawców do użycia na produkcji i montażu,

·         Zwalnianie procesów produkcyjnych i montażu,

·         Wsparcie dla Inżynierów Jakości we wdrażaniu działań korygujących i zapobiegawczych,

 

Wymagane kwalifikacje:

·         Znajomość rysunku technicznego,

·         Doświadczenie z pomiarami geometrycznymi,

·         Znajomość metrologii użytkowej i zasad GD&T,

·         Znajomość narzędzi jakościowych R&R, MSA, SPC,

·         Znajomość zagadnień spójności pomiarowej i niepewności,

·         Znajomość systemu SAP oraz MiniTAB lub pokrewne,

·         Umiejętność programowania w środowisku MCOSMOS,

·         Umiejętność wykorzystania pakietu MS Office Excel do tworzenia raportów i protokołów pomiarowych,

·         Umiejętność rozwiązywania problemów – ISHIKAWA, FISHBONE, 8D;

·         Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację

Global Terms of Use and Privacy Statement


Carefully read the BorgWarner Privacy Policy before using this website. Your  ability to access and use this website and apply for a job at BorgWarner are conditioned on your acceptance and compliance with these terms.

Please access the linked document by clicking here, select the geographical area where you are applying for employment, and review. Before submitting your application you will be asked to confirm your agreement with the terms.

close