Powrót do O nas

article_main_img

BorgWarner Rzeszów sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Zwiększenie zakresu prac badawczych i rozwojowych w BorgWarner Rzeszów w celu ulepszenia konstrukcji tarczy ciernej.

Celem projektu jest adaptacja budynku na potrzeby Centrum Badawczo-Rozwojowego oraz zakup środków trwałych w postaci specjalistycznej aparatury badawczej. W wyniku realizacji projektu przeprowadzone będą badania w ramach których BorgWarner Rzeszów doprowadzi do powstania innowacji produktowej w postaci nowej konstrukcji tarczy ciernej zapewniającej lepszą charakterystykę cierną pakietu sprzęgła w układzie mechanizmu różnicowego oraz innowacji procesowej, tj. wyeliminowania operacji docierania z procesu produkcji tarcz ciernych. 

Dofinansowanie projektu z UE: 3 177 796,38 zł  
UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 2.1 PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020
Nr Umowy: POIR.02.01.00-00-0034/20-00
 

Overlay Title

close