Powrót do O nas

Inwestor w Kapitał Ludzki

Spółka BorgWarner Rzeszów otrzymała godło Inwestor w Kapitał Ludzki.
Wyróżnienie to jest wyrazem docenienia przez pracowników warunków pracy i możliwości rozwoju zawodowego zapewnionego przez pracodawcę. 250 pracowników BorgWarner Rzeszów tj. dywizji Transmission Systems wzięło udział w badaniu ankietowym, gdzie ocenie podlegały procesy zarządzania zasobami ludzkimi. Wyniki badania
zostały poddane audytowi przez Kapitułę Fundacji Digital Knowledge Observatory.   

Overlay Title

close